KMI/PHT Programování v jazyce Python

Seznam seminářů

 1. Úvod do jazyka Python, základní datové typy (27. 9.)
 2. Přiřazení, podmínky, cykly (4. 10.)
 3. Funkce a generátory (11. 10.)
 4. Moduly a balíčky (18. 10.)
 5. Objektově orientované programování (25. 10.)
 6. Výjimky a práce se soubory (1. 11.)
 7. Dekorátory a další témata (15. 11.)
 8. Práce s XML a další témata (22. 11.)
 9. Praktický příklad: zpracování a vizualizace dat (29. 11.)
 10. Praktický příklad: web scraping, sítě, neuronové sítě (13. 12.)

Zápočet a zkouška

Předmět KMI/PHT je ukončen pouze závěrečnou zkouškou (není třeba získat zápočet). Závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí: praktického testu a ústní části.

Praktický test

Praktický test se skládá z 5 úkolů. Za správné (funkční řešení) úkolu je 1 bod. Za správné a elegantní (rozhoduje vyučující) řešení jsou body 2. Za špatné (nebo žádné) řešení úkolu je -1 bod. Na vyřešení testu je 45 minut.

Počet bodů z testu hodnocení testu
9 až 10 A
7 až 8 B
5 až 6 C
3 až 4 D
1 až 2 E
-5 až 0 F

Do další části zkoušky lze postoupit pouze se známkou A–E. V ústní části je možné si známku o jeden stupeň vylepšit nebo zhoršit.

Ústní část

Seznam zkouškových otázek (na konci semestru bude doplněn):

 1. Základní datové typy
 2. Mutabilita a imutabilita
 3. Dynamický typový systém
 4. Řízení běhu programu
 5. Funkce a generátory
 6. OOP v jazyce Python
 7. Vyjímky
 8. Dekorátory
 9. Knihovny Pandas, NumPy a Matplotlib