KMI/PHT Programování v jazyce Python: Seminář 01

Úvod do jazyka Python

Jaká verze jazyka (2.7 vs 3.X)

Většina existujících programů je v Python 2.7 a nižšší. Ostré nasazení verze 3.X komplikuje především nekompatibilita těchto verzí. V dnešní době jsou straší verze na ústupu. V roce 2020 končí podpora 2.7.

Instalace a volání programu.

Instalaci každý zvládne sám.

Implementace jazyka

CPython, Jython, IronPython, Stackless a PyPy

IDE

Emacs, Visual Studio Code, Spyder, Atom, SublimeText 3, Jupyter notebook, prakticky cokoliv

 1. úkol 0

  Vytvořte program v libovolném jazyce, který převede vstupní soubor ve formátu dat (formát používaný v data miningu pro uložení binárních tabulkových dat) do formátu csv. Výstup programu je uložen do souboru. Například:

  # soubor in.dat obsahuje:
  5 2 1
  3 4
  2 3
  5
  3 4
  
  # po ukonceni programu soubor out.csv obsahuje:
  1, 2, 0, 0, 5
  0, 0, 3, 4, 0
  0, 2, 3, 0, 0
  0, 0, 0, 0, 5
  0, 0, 3, 4, 0
# reseni v jazyce Python
file_in = open('in.dat', 'r')

M = []
# sila jazyka
for line in file_in:
 M.append([int(i) for i in line.strip().split(' ')])

# sila mysleni
m = max(map(max, M))

file_in.close()
file_out = open('out.csv', 'w')

# opet sila jazyka
for i in M:
 X = [0]*m
 for j in i:
  X[j-1] = j

 # no fuj, ale funguje :-)
 file_out.write(str(X)[1:-1]+'\n')

file_out.close()

Užitečné odkazy

Jupyter notebook

Jupyter notebook umožňuje psát a vyhodnocovat kód ve webovém prohlížeči. Na seminářích jej budeme používát pro demonstraci. Pro samotné programování je ale lepší zvolit plnohodnotné IDE.

Jupyter notebook z dnešního semináře.

Zadání

 1. úkol 1

  Zprovozněte jazyk Python a libovolné IDE. Vyzkoušejte hello world program.

  print("Hello world!")
 2. úkol 2

  Implementujte jednoduchou sparse data structure (Úmění programování, D. E. Knuth, strana 302).

  # reseni
  Matrix = {} # pouzijeme slovnik
  
  # tuples jako index ve strukture
  # na tomto prikladu je krasne videt uzitecnost n-tic, seznam v teto situaci pouzit nelze
  Matrix[(1, 2)] = 11
  Matrix[(5, 8)] = 22
  
  print(Matrix)
  
  # get metoda
  print(Matrix.get((1, 2), 0))
  print(Matrix.get((3, 3), 0))
 3. úkol 3

  # zjistete prunik seznamu L1 a L2
  L1 = [1, 2, 3, 4, 5]
  L2 = [4, 5, 6, 7, 8]