KMI/PHT Programování v jazyce Python: Seminář 10

Praktický příklad: web scraping, networks, neural networks

Web crawler a sítě. Výsledek analýzy. Jednoduchá neuronová síť. Dataset. Reálná neuronová síť.