KMI/PHT Programování v jazyce Python: Seminář 04

Moduly a balíčky

Jupyter notebook z dnešního semináře a soubor b.py. Řešení úkolu.

Standardní knihovna jazyka Python

Zadání

 1. úkol 1

  Napište funkci sumtree(L), která rekurzivně sečte všechny prvky seznamu L.

  sumtree([1, [2, 3, [4, 5]]]) # vraci 15
 2. úkol 2

  Napište modul plot, který bude obsahovat funkci plot(f, x, size = 10), která bere jako argument funkci f, list hodnot x, velikost size a vykreslí funkci f pro hodnoty x do grafu jehož velikost osy y je určena hodnotou size (2*size+1, pro osy y, -y a samotnou osu x) a graf zobrazí do terminálu (nebo souboru).

  # příklad
  from plot import plot # nemusi byt dodrzeno, lze i jinak
  import math
  
  f = math.sin
  x = list(map(math.radians, range(0,365,5))) # trigonometricke fce akceptuji radiany
  plot(f, x, 10)
  
  # zobrazí
  |       +++++++
  |      +++    +++
  |     ++       ++
  |    +         +
  |   ++          ++
  |   +            +
  |  +             +
  | ++              ++
  | +                +
  |+                 +
  +-----------------------------------+-----------------------------------+-
  |                  +                 +
  |                   +                +
  |                   ++              ++
  |                    +             +
  |                     +            +
  |                     ++          ++
  |                      +         +
  |                       ++       ++
  |                        +++    +++
  |                         +++++++
  
  
  # volani
  f = math.cos
  plot.plot(f, x, 5)
  
  # zobrazi
  ++++++                               ++++++
  |   ++++                           ++++
  |     +++                        +++
  |      ++                      ++
  |       ++                    ++
  |----------------+++---------------------------------+++------------------
  |          ++               ++
  |           +++            ++
  |            ++          +++
  |             ++++      ++++
  |               +++++++++++