KMI/PHT Programování v jazyce Python: Seminář 07

Výjimky a práce se soubory

Jupyter notebook z dnešního semináře.

Zadání

 1. úkol 1

  Napište dekorátor log, který bude logovat (vypíše název metody) operace nad zásobníkem, jehož implementace je uvedena níže (není ošetřena detekce prázdného zásobníku).

  class stack:
   def __init__(self):
    self.data = []
  
   def pop(self):
     value = self.data[-1]
     del self.data[-1]
     return value
  
   def top(self):
     return self.data[-1]
  
   def push(self, value):
     self.data.append(value)

 2. úkol 2

  Upravte třídu zásobník tak, aby bylo možné manipulovat přímo (bez metod) s vnitřní proměnou data. Funkčnost zásobníku musí zůstat zachována. Například:

  zasobnik = stack()
  zasobnik.data = 10 # ekvivalent push(10)
  zasobnik.data = 11 # ekvivalent push(11)
  zasobnik.data # operace top() -> 11
  del zasobnik.data # operace pop()
  zasobnik.data # 10

 3. úkol 3

  Upravte třídu zásobník tak, aby nedošlo k chybě při operaci top a pop nad prázným zásobníkem.