KMI/PHT Programování v jazyce Python: Seminář 05

Objektově orientované programování

Jupyter notebook z dnešního semináře a klient-server příklad.

Zadání

  1. úkol 1

    Rozširtě funkcionalitu z příkladu klient-server tak, aby aby fungovalo odesílání a přijímání e-mailu. Řešení řádně otestuje a to včetně okrajových stavů (poslání neexistujícímu uživateli, neexistujícímů server, serveru, který nění propojen). Výpis e-mailu udělejte co nejpřívětivější. Snažte se, aby imlementace byla snadno rozšiřitelná.