KMI/PHT Programování v jazyce Python: Seminář 06

Výjimky a práce se soubory

Jupyter notebook z dnešního semináře.

Zadání

 1. úkol 1

  Pomocí následujícího kódu vygenerujte náhodnou matici.

  import random as r
  cols = 10
  rows = 10
  
  M = [[r.randint(1,100) for j in range(cols)] for i in range(rows)]
  Tuto matici uložte do souboru input.txt.

 2. úkol 2

  Napište funkci, která načte soubor z předchozího úkolu a sečte všechny položky v matici.

 3. úkol 3

  Příklad z předchozího semináře (OOP) upravte tak, aby se do souboru log.txt ukládala veškerá aktivita (chybová i ta řádná) na serverech (přijetí e-mailu, předání e-mailu, nenalezení uživatele, nenelezení serveru a další).