KMI/PHT Programování v jazyce Python: Seminář 02

Funkce a generátory

Jupyter notebook z dnešního semináře. Prezentované zdrojové kódy úkolů.

Zadání

 1. úkol 1

  Napište funkci pocitadlo(start), která bude uchovávat počet volání dané funkce, přičemž počet začne na hodnotě start. Při implementaci nepoužívejte globální proměnné.

  a = pocitadlo(10)
  a() # vraci 10
  a() # vraci 11
  a() # vraci 12
 2. úkol 2

  Napište funkci mapovani(f, x), která bere jako argument funkci f a list x, aplikuje funkci f na každý element listu x a změněné hodnoty zapíše do listu x.

  x = [1, 2, 3, 4, 5]
  f = lambda x: x*2
  
  mapovani(f, x)
  
  # x nyní obsahuje [2, 4, 6, 8, 10]
 3. úkol 3

  Napište funci minmax(), která bere libovolný počet argumentů typu integer a vrací jejich minimum a maximum. Při řešení nepoužívejte funkce min a max.

 4. úkol 4

  Napište funkci posun(s), která pro zadaný řetězec s vypíše všechny řetezce, které vzniknou cyklickým posunem s.

  posun('spam')
  # vypise
  spam
  pams
  amsp
  mspa