KMI/PHT Programování v jazyce Python: Seminář 02

Přiřazení, podmínky, cykly

Jupyter notebook z dnešního semináře. Prezentované zdrojové kódy úkolů.

Zadání

 1. úkol 1

  Napište skript, který vyhledá všechny položky seznamu test v seznamu items a vypíše, zda položka byla nebo nebyla nalezena.

  # pro zadane
  items = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
  test = [2, 4, 7]
  
  # skript vraci
  2 nalezeno
  4 nalezeno
  7 nenalezeno
 2. úkol 2

  Napište skript, který ze zadaného řetězce S vynechá každý druhý znak, za každý zbylý znak doplní mezeru a výsledek vytiskne.

  # pro řetězec
  S = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'
  
  # skript vraci
  a c e g i k m o q s u w y
 3. úkol 3

  Napište skript, který vytvoří následující čtvercové matice (dvourozměrné pole) o velikosti zadane proměnnou.

  # prázdná matice
  [[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
   [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
   [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
   [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
   [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
   [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
   [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
   [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]]
  
  # obrácená diagonála
  [[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1],
   [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0],
   [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
   [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0],
   [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0],
   [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0],
   [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
   [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]]
  
  # vybraná oblast
  [[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
   [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
   [0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0],
   [0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0],
   [0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0],
   [0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0],
   [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
   [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]]
 4. úkol 4

  Napište skript, který v zadaném řetězci S zamění velká písmena za malá a naopak.

  # pro řetězec
  S = 'PyThoN jE zAbaVA'
  
  # skript vraci
  'pYtHOn Je ZaBAva'
 5. úkol 5

  Napište skript, který pro dva listy stejné délky, obsahující pouze čísla vynásobí prvky v těchto listech a to vždy první s poledním druhý s předposledním a tak dále. Například:

  # pro listy a, b
  a = [1, 2, 3, 4]
  b = [5, 6, 7, 8]
  
  # skript vraci
  [8, 14, 18, 20]
 6. úkol 6

  Napište skript, který pro zadaný řetězec vrátí list, obsahující (x, n), kde x je znak v řetězci (každý znak je v listu pouze jednou) a n počet jeho opakování v rámci celého řetězce. Například:

  # pro retezec
  s = 'programování v Pythonu je zábava'
  
  # skript vraci
  [('p', 1), ('r', 2), ('o', 3), ('g', 1), ('a', 3), ('m', 1), ('v', 3), ('á', 2), ('n', 2), ('í', 1), (' ', 4), ('P', 1), ('y', 1), ('t', 1), ('h', 1), ('u', 1), ('j', 1), ('e', 1), ('z', 1), ('b', 1)]