KMI/PHT Programování v jazyce Python: Seminář 08

Parsování XML

Jupyter notebook z dnešního semináře.

Zadání

 1. úkol 1

  Napište skript, který načte webovou stránku, vypíše všechny URL, které obsahuje a spočítá kolik z nich jsou kotvy, http a https URL.

  # napriklad
  parsujURL('http://trnecka.inf.upol.cz')
  
  https://fonts.googleapis.com/css?family=Exo+2%7CRoboto:300,400,700
  ./css/style.css
  #me
  ...
  
  {'kotva': 6, 'http': 15, 'https': 3}