Teaching (in czech)

Letní semestr 2019/2020

Stránky jednotlivých předmětů budou aktualizovány na začátku semestru.

Zimní semestr 2019/2020

Ostatní

 • KMI/FKA Formálná konceptuální analýza, cvičení, 2011–2018
 • KMI/ALM3 Algoritmická matematika 3, cvičení, 2011–2017
 • KMI/IP1 Informatická propedeutika 1, cvičení, 2011–2012
 • KMI/OS1 Operační systémy 1, cvičení, 2014–2017
 • KMI/PVM Programování v MATLABu, seminář 2017–2019
 • KMI/ZP3JV Základy programování 3, Java, seminář, 2015–2017

Závěrečné práce

Kontaktujte mne, pokud máte zájem pracovat pod mým vedením.

Již obhájené závěrečné práce

Bakalářské práce

 1. Mikula Tomáš: Webová aplikace pro publikování sémanticky organizovaného obsahu, 2016
 2. Němeček Petr: HTML 5 hra, 2016
 3. Chytka Martin: Webové rozhraní pro zobrazování senzorových dat ze senzorové sítě, 2017
 4. Hájek Daniel: Nástroj pro zrcadlení obrazovek, 2017
 5. Krystek Lukáš: Interaktivní turistický průvodce pro kraj Vysočina, 2017
 6. Mazáč Martin: Tréninkový deník pro Android, 2017
 7. Michálek Miroslav: Simulace šíření viru, 2017
 8. Mlčák Zbyněk: Webový ubytovací systém, 2017
 9. Mrtvý Lubomír: Mobilní aplikace pro strojaře, 2017
 10. Polák Tomáš: Online multiplayer hra v Unity3D, 2017
 11. Szkandera Patrik: CMS ve frameworku Laravel, 2017
 12. Lubojacká Jana, Kolekce logických her, 2018
 13. Černohous Matyáš: Nástroj pro stahování titulků, 2018
 14. Zapletal Patrik: Mobilní aplikace ztráty a nálezy, 2018
 15. Řezníček Adam: 2D puzzle hra pro OS Android, 2018
 16. Valigura Petr: Webová aplikace pro tvorbu prezentací, 2018
 17. Csákányiová Ema: Beat 'em hra v Unity frameworku, 2018
 18. Machálek Libor: Informační systém pro školící středisko, 2018
 19. Rogl Tomáš: Evidenční systém pro pizzerii, 2018
 20. Cibulka Rostislav: Informační systém pro objednávku a rozvoz jídla, 2019
 21. Piroš Miroslav: Online 2D tahová hra v C++, 2019

Magisterské práce

 1. Janoštík Radek: Metody a algoritmy rozkladů Booleovských matic, 2015
 2. Valůšek Jiří: Webová služba pro doporučování hudby, 2018
 3. Mikula Tomáš: UPOL search, 2018 (Cena děkana PřF UP ve Studentské vědecké soutěži)
 4. Němeček Petr: Konverzační asistent pro studenty UPOL, 2018
 5. Mazáč Martin: Doporučovací systém založený na multi-relační Booleovské faktorizaci, 2019
 6. Szkandera Patrik: Generovana 3D hra v Unity, 2019
 7. Polák Tomáš: Hra Minecraft v Unity3D, 2019
 8. Mazáč Martin: Doporučovací systém založený na multirelační Booleovské faktorizaci, 2019
 9. Petr Úlehla: Webová aplikace pro shromažďování zpráv, 2019
 10. Michálek Miroslav: Extrakce a analýza dat z EMMA databáze, 2019
 11. Hanus Kamil: Prolomení CAPCHA zabezpečení, 2019