KMI/WEB Tvorba webových stránek

Hlavním cílem kurzu je poskytnou studentům základy v oblasti tvorby webového front-endu. Kurz je zaměřen na základní technologie: HTML, CSS a JavaScript, přičemž poslední uvedená je zahrnuta pouze okrajově.

Přednášky

 1. úvodní informace, úvod do tvorby webových stránek (14. 2.) [slidy 1–24]
 2. základy HTML a CSS (21. 2.) [slidy 1–34]
 3. struktura a vizualizace webové stránky (28. 2.) [slidy 1–32]
 4. jak psát CSS (7. 3.) [slidy 1–37]
 5. tvorba layoutu (14. 3.) [slidy 1–27]
 6. tvorba layoutu, responzivní design (21. 3.) [slidy 28–62]
 7. responzivní design, základní HTML elementy a jejich vizualizace (28. 3.) [slidy 63–72, slidy 1–8]
 8. základní HTML elementy a jejich vizualizace (4. 4.) [slidy 9–36]
 9. základní HTML elementy a jejich vizualizace, pokročilejší možnosti CSS (11. 4.) [slidy 37–62, slidy 1–3]
 10. neproběhne, státní svátek (18. 4.)
 11. pokročilejší možnosti CSS, analýza kvality webové stránky (25. 4.) [slidy 4–15, slidy 1–12]
 12. základy klientského JavaScriptu, záverečné poznámky (2. 5.) [slidy 1–??, slidy ??–??]
 13. rezerva přednáška neproběhne (9. 5.)

Doporučená literatura

Studijní materiály (aktualizace 24. 5. 2022)

Text Tvorba webových stránek je doplňkovým učebním materiálem k tomuto kurzu. Text není kompletní a bude v průběhu semestru rozšiřován a doplňován.

Zápočet

Podrobnější informace budou sděleny na cvičení.

Zkouška

Zkouška se bude skládat ze dvou částí: praktické a ústní. V praktické části dostane student jednoduchý úkol (v rozsahu cca 1 hodiny práce, ale čas potřebný pro řešení nebude limitován), který bude muset realizovat. U praktické části je možné používat libovolné materiály. Ústní část zkoušky bude probíhat formou rozhovoru nad realizovaným řešením (cca 20 minut) a její součástí bude ověření znalostí základních principů tvorby webového frontendu. K ústní části zkoušky může student postoupit až po úspěšném vyřešení praktické části. Pro úspěšné ukončení zkoušky je nutné složit obě její části.